KONFERENCJA - II Dolnośląsko-Opolskie Dni Integracji

Dolnośląsko-Opolskie Dni Integracji to inicjatywa Rady Ekspertów ds. Kształcenia Studentów z Niepełnosprawnością. W tym roku odbędzie się ich II-edycja. Każda z edycji trwa dwa dni i składa się z dwóch części: konferencji i warsztatów. Konferencja jest wydarzeniem ogólnodostępnym i bezpłatnym. Warsztaty zaś adreswoane są do pracowników uczelni organizatorów.

W niniejszym wydarzeniu możena zapisać się na konferencję. tegorocznym motywem przewodnim będzie szeroko pojęta dostępność. Z planem moga się Państwo zapoznać poniżej oraz na stronie http://www.tnm.org.pl/rada/dolnoslasko-opolskie-dni-integracji/program/

Jeżeli zaś reprezentujesz jedną z uczelni organizatrora pod tym linkiem możesz doweidzić się jak skorzystać z warsztaów. 

ZAPRASZAMY

PROGRAM KONFERENCJI

8 listopada 2018 r. (czwartek)

8:30-9:15 Uroczyste posiedzenie Rady Ekspertów z udziałem przedstawicieli władz Uczelni z Dolnego Śląska i Opola

9:30-10:00

Uroczyste otwarcie przez JM Rektora PWr prof. dr hab. inż. Cezary Madryas

SESJA I:  TO JUŻ 100 LAT…

10:15-10:40

Rehabilitacja zawodowa i zatrudnienie chronione osób z niepełnosprawnościami w Polsce - geneza i rozwój - dr Marcin Garbat Pełnomocnik Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Zielonogórskiego

10:45-11:10

Regulacje prawne dotyczące niepełnosprawności w Polsce od 1918 roku do chwili obecnej/ ustawodawstwo polskie dotyczące niepełnosprawności (w kontekście prekariatu) - dr Małgorzata Giełda, Uniwersytet Wrocławski

SESJA II:  DĄŻENIE DO UNIWERSALNOŚCI

11:25-11:45

„Zrównać kampus”- projekt dostępnej przestrzeni CWINT - mgr inż. Natalia Ratajczak Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej

11:50-12:10

Projektowanie uniwersalne w laboratorium chemicznym UWr - dr hab. Jolanta Ejfler prof. UWr Uniwersytet Wrocławski

12:15-13:00 UROCZYSTA   MUSZTRA   ADEPTÓW   AKADEMII   WOJSK   LĄDOWYCH

LUNCH

13:00-13:20

Sprawni dzięki technice - inż. Marek TankielunKierownik Laboratorium Tyfloinformatycznego CWINT Politechnika Wrocławska

13:25-13:45

AZON - dostępna platforma informacyjna -mgr inż. Wojciech Drzewiński Kierownik Zadań w Projekcie AZON Politechnika Wrocławska

13:50-14:10

Kultura dostępna dla wszystkich - mgr Justyna Mańkowska Fundacja Na Rzecz Rozwoju Audiodeskrypcji „KATARYNKA”

SESJA III:  „NIC O NAS BEZ NAS”

14:25-14:45

Rola Pełnomocnika Samorządu ds. Studentów z Niepełnosprawnością PWr - mgr inż. Anna Zgrzebnicka Pełnomocnik Samorządu Studenckiego ds. studentów z niepełnosprawnością PWr; kadencja 2016-2018

14:50-15:10

Wspólna Inicjatywa Architektoniczna - studencka integracja międzyuczelniana - Kinga Kasprzyca (PWr), Katarzyna Olszewska (AWF) pod opieką merytoryczną: Natalii Ratajczak-Szponik (PWr) i Dominiki Zawadzkiej (AWF)

 

Koordynatorzy