Kursy językowe PWr - SEMESTR ZIMOWY ROKU AKADEMICKIEGO 2020/2021

ANGIELSKI, NIEMIECKI, HISZPAŃSKI, WŁOSKI, FRANCUSKI, ROSYJSKI

Zapisy PRZEDŁUŻONE i trwają do 21.10.2020 r. do godziny 23:45.

W odpowiedzi na potrzeby studentów niepełnosprawnych Stowarzyszenie organizuje indywidualne kursy językowe. Kursy obejmują naukę jednego z następujących języków obcych: angielski, niemiecki, włoski, francuski, hiszpański, rosyjski. Zajęcia odbywają się w przystosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych szkole językowej, a grafik dla każdego uczestnika układany jest tak, aby kurs nie kolidował z zajęciami na uczelni. Osobom słabowidzącym i niewidomym zapewniamy druk materiałów w alfabecie brajla, powiększoną czcionką lub możliwość wypożyczenia powiększalników. Kurs obejmuje 60 godzin lekcyjnych nauki realizowanych w ciągu jednego semestru. Regulaminy kursów dla studentów niepełnosprawnych z Politechniki Wrocławskiej znajduje się w poniżej.

Procedura aplikowania na kursy:

  1. Zapisz się za pomocą przycisku po prawej stronie witryny;
  2. Otrzymasz status "Oczekuje na akceptację";
  3. Czekaj na maila ze zmianą statusu z "Oczekuje na akceptację" na "Uczestnik zapisany". Zmiana statusu powinna nastąpić najpóźniej w drugim tygodniu semestru;
  4. Otrzymanie statusu "Uczestnik zapisany" jest równoznaczny z przyjęciem na kurs językowy, zaś otrzymanie statusu "Uczestnik niezakwalifikowany" jest równoznaczny z niezakwalifikowaniem się (kwalifikacji dokonuje Pełnomocnik Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych w oparciu o regulamin dostępnu poniżej);
  5. W ciągu kilku dni od zakwalifikowania skontaktuje się z Tobą pracownik Stowarzyszenia celem ustalenia grafiku realizacji kursu.